SREBRO – prihodnost čiste energije

(povzeto po Maria Smirnova – Senior Portfolio Manager, Sprott Asset Management, Gold & Silver Investing Chanel, 21. 2. 2021)

Živimo v nepredvidljivih časih; svetovna populacija raste, posledično je tudi večja potreba po industriji. Vse večja industrija pa s seboj prinese zaskrbljujoče posledice, ki se izražajo v vedno bolj onesnaženi naravi. Ljudje se počasi zavedamo tega perečega problema, ki ga je zelo dobro opisala Greta Thunberg, mlada aktivistka: »Želim, da reagirate, kot da je hiša v plamenih, ker je«.
Z vse večjim zanimanjem za čisto obliko energije, vse večjo pozornost posledično pridobivajo minerali in kovine. Dostop do teh dragocenih snovi je postal izjemno pomemben, s tem namenom se je več držav, ki so bogate s temi viri (npr.: Kanada, Avstralija) pridružilo ZDA pri ustanavljanju pobude za upravljanje energetskih virov, zavezništva za izmenjavo najboljših praks (ERGI). Ameriški predsednik Biden se močno zavzema za zmanjšanje onesnaževanja z vozili na fosilna goriva in spodbuja uporabo električnih vozil. Ameriški načrt pa je le eden izmed mnogih; številne države po svetu imajo svoje načrte kako bodo prispevale k čistejšemu planetu. Tako je npr. do sedaj vsaj 15 držav objavilo roke za prepoved nove prodaje vozil z motorjem na notranje izgorevanje (ICE).
Kako je to povezano s srebrom in kakšno vlogo pri tem igra? Ključno.

Splošno znano je, da je srebro t.i. varna naložba, ki svojo vrednost običajno ohranja tudi skozi cikle inflacij. To je srebro dokazalo tudi v obdobju pandemije Covid-19, saj se je leta 2020 njegova vrednost povečala za 47,89 %.

Srebro pa ni pomembno samo v smislu investicij, temveč ga imenujemo tudi hrbtenica industrije. Njegovo ključno vlogo lahko v prihodnosti pričakujemo na naslednjih področjih:
– avtomobilski sektor in električna vozila, vključno s pripadajočo infrastrukturo
– industrija sončne energije
– 5G širokopasovna omrežja

Svet avtomobilske industrije
Zaradi odličnih električnih lastnosti je srebro težko nadomestiti v širokem in rastočem obsegu avtomobilskih aplikacij, od katerih so mnoge ključne za varnost in izpopolnjevanje povečanih okoljskih standardov. Srebro je ključno pri uporabi v številnih življenjsko pomembno varnostnih funkcijah, kot so sistemi za sprostitev zračnih blazin, samodejno zaviranje, varnostni opozorilni sistemi idr. Ne spreminjajo pa se zgolj okoljski standardi, ki narekujejo vedno večjo uporabo srebra, temveč se pojavljajo tudi vedno nove tehnologije, kjer je srebro ključnega pomena.
Napovedi o povečanemu številu električnih avtomobilov se med državami razlikujejo, vendar njihovo število pospešeno narašča. Vse več vlad uvaja spodbude in podporne politike, avtomobilska industrija tako pospešeno prehaja iz pogonskih motorjev z notranjim izgorevanjem v električne pogonske sklope. Število hibridnih vozil (leta 2010 so predstavljala 1 %, do leta 2020 je ta procent znašal 8 %) in akumulatorskih električnih vozil (BEV) na tržišču narašča, ti trendi pa so skladni s pobudami velikih imen v svetu avtomobilske industrije. General Motors želi do leta 2035 postopoma ukiniti plinske in dizelske motorje. Na podlagih teh predvidevanje Institut za srebro ocenjuje, da se bo povpraševanje po srebru v avtomobilskem sektorju, zaradi tega prehoda, v petih letih povečalo na 88 milijonov unč, drugi pa, da bi do leta 2040 električna vozila lahko zahtevala 49 % letne ponudbe srebra.
Sončna energija – energija prihodnosti
Biden pa si je v boju za lepši svet zadal še nekaj, in sicer drastične spremembe pri energiji, in sicer spodbuja namestitve številnih sončnih kolektorjev. Sončni ali fotonapetostni (PV) paneli že porabljajo močan segment trga srebra, saj letno predstavljajo približno 100.000.000 unč.
Proizvajalci sončnih kolektorjev so si prizadevali znižati stroške in z razvijajočo industrijo jim je bilo to tudi omogočeno. Leta 2009 je vsaka sončna celica potrebovala 521 mg srebra, leta 2019 je ta številka padla na 111 mg. Čeprav predvidevajo, da bo razvijajoča se tehnologija še zmanjšala količino srebra, pa verjamejo, da bo povečanje števila sončnih kolektorjev takšna, da bo izravnala vsako zmanjšano količino srebra, potrebno v vsaki celici. Nadaljnja rast povpraševanja po električni energiji, težnje po obnovljivi energiji in padajoči stroški kažejo na povečanje povpraševanja po sončni energiji v bližnji prihodnosti. Pri tem nekatere napovedi povpraševanja po srebru v 10 letih napovedujejo 85 % porast.
Vzpostavitev omrežja
Predsednik Biden je v svoji predvolilni kampanji kot pomembno točko omenjal tudi izgradnjo 5G omrežja. Slednja je pomembna predvsem iz stališča vzdrževanja pomembne konkurenčne prednosti ZDA pred drugimi državami, npr. Kitajsko.
Novemu omrežju pa bo potrebno prilagoditi tudi vse tehnološke naprave, ki jih dnevno uporabljamo. Po navedbah Instituta za srebro naj bi takšne potrebe, tako v čipih, napravah IoT, vozilih, pametnih telefonih in drugih orodjih, do leta 2030 letno povpraševanje po srebru povečale s 7,5 milijona unč na 23 milijonov unč.
Poteka pa že tekma za 6G omrežje, zgolj mislimo si lahko, kakšno povečanje rabe srebra lahko pričakujemo.
Če na hitro seštejemo smo našteli zgolj 3 področja povečanega povpraševanja po srebru, za katere pričakujemo, da bodo predstavljali približno 125 milijonov unč letno. Povpraševanje močno raste, ponudba pa zelo počasi. Oskrba z rudniki upada od leta 2016, izrazito pa je stagnirala v obdobju Covid-19. Verjetno lahko pričakujemo močan povratek ponudbe in povpraševanja, ko se gospodarstvo vrne v normalne tirnice. Verjamemo pa, da ponudba ne bo zmogla slediti povpraševanju, saj trenutno ni vidnih dovolj projektov v razvoju, ki bi ustvarili ravni proizvodnje.
Ne glede na to, pa bo srebro igralo prvenstveno vlogo v zeleni revoluciji.