SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA V SPLETNI  TRGOVINI WWW.ZLATOPOPOSTI.SI

Ti splošni pogoji veljajo za vsakega uporabnika (v nadaljevanju: uporabnik), ki obišče oziroma uporablja spletno mesto www.zlatopoposti.si, ki je v času sprejetja teh splošnih pogojev dostopno na spletnem naslovu www.zlatopoposti.si  (v nadaljevanju: spletno mesto) in s katerim upravlja družba EKO ZLATO d.o.o., Tehnološki park 20, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ponudnik).

Ti splošni pogoji veljajo za celotno spletno mesto. Poleg teh splošnih pogojev lahko za določene dele spletnega mesta, podstrani ali za določene uporabnike veljajo še posebni pogoji ali pravna obvestila.

Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da sprejema te splošne pogoje in se strinja z vsemi njihovimi določbami ter da je seznanjen s Politiko varovanja osebnih podatkov in zasebnosti .

Ti splošni pogoji se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez vnaprejšnjega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnega mesta pod spremenjenimi pogoji uporabnik potrjuje, da soglaša s spremembami.

Informacije o ponudniku in kontakt
EKO ZLATO d.o.o., Tehnološki park 20, 1000 Ljubljana
E-naslov (naslov, kamor lahko uporabnik pošlje svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave): prodaja@zlatopoposti.si
Matična številka: 9353887000
Davčna številka: 53822315.
TRR: SI56 0284 3026 4740 534, NLB

Uporaba spletnega mesta
Uporabnik se zavezuje, da bo spletno mesto uporabljal zakonito in na običajen način, v skladu z namenom spletnega mesta.

Če uporabnik spletno mesto uporablja v nasprotju s prejšnjim odstavkom, mu lahko ponudnik začasno ali trajno (glede na težo kršitve) onemogoči dostop do portala.

Z uporabo spletnega mesta med uporabnikom in ponudnikom ne nastane nobena pogodba in noben pogodben odnos. Uporabnik zaradi uporabe spletnega mesta razen obveznosti, ki so navedene v teh pogojih, nima nobenih drugih obveznosti.

Ponudnik si pridržuje pravico, da dostop do portala, določenih delov portala ali posameznih funkcionalnosti na portalu kadarkoli omeji (npr. samo za registrirane uporabnike ali naročnike) ali veže na izpolnitev določenih pogojev.

Predstavitev izdelkov in ažurnost podatkov
Slike izdelkov v spletni trgovini ali kjerkoli na spletnem mestu so simbolične in ne zagotavljajo njihovih lastnosti. Ponudnik si pridržuje pravico do manjših odstopanj med opisi in dejanskimi lastnostmi izdelkov. Ponudnik ni vezan na opis proizvoda ali objavljeno ceno izdelka, če je opis ali cena posledica napake pri vnosu ali če je do napačnega opisa ali cene prišlo brez volje ponudnika.

Ponudnik bo skušal čim bolje skrbeti za ažurnost in pravilnost podatkov, ki so navedeni na spletu. Kljub temu pa se lastnosti izdelkov, dobavni rok ter cena spreminjajo, zato obstaja minimalna možnost, da ponudnik ne utegne sočasno s spremembo popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru se kupca obvesti o spremembah ter omogoči preklic naročila ali pa zamenjavo naročenega izdelka.

Cene izdelkov in stroški  dostave
Vse objavljene cene izdelkov v spletni trgovini so z davkom na dodano vrednost (DDV), in sicer po vsakokrat veljavni davčni stopnji, razen kjer je izrecno navedeno, da cena ne vsebuje DDV.
Cene izdelkov na spletnih straneh www.zlatopoposti.si veljajo v trenutku oddaje naročila in veljajo do dne objave novega cenika. Cene veljajo samo za nakup preko spletne trgovine www.zlatopoposti.si.

Cene izdelkov, objavljene v spletni trgovini ne vsebujejo stroškov dostave. Stroški dostave se obračunajo posebej in sicer po ceniku Pošte Slovenije z dodanimi stroški pakirnega materiala.

Stroški dostave za naročila iz tujine se obračunajo po veljavnem ceniku Pošte Slovenije. za tujino

Način plačila
Uporabnik lahko kupljene izdelke plača na naslednje načine:

– S plačilom po predračunu, kjer uporabnik poravna kupnino v roku treh (3) delovnih dni na transakcijski račun ponudnika. Kupec prejme predračun z vsemi potrebnimi podatki za plačilo na svoj elektronski naslov, ki ga navede v spletni trgovini www.zlatopoposti.si ob naročilu. Ponudnik naročene izdelke pošlje skladno s pogoji dobave opredeljenimi na predračunu oz. ponudbi.

– S plačilom po povzetju znesek poštnine in vrednost izdelka kupec poravna uslužbencu Pošte Slovenije v gotovini ob dostavi oziroma prevzemu izdelkov.
Stroški pošiljanja veljajo v notranjem prometu na območju Slovenije.

– Z gotovino ob osebnem prevzemu naročenega blaga (obvezno po predhodnem dogovoru)

Potrditev naročila
Po oddaji naročila v spletni trgovini www.zlatopoposti.si uporabnik prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. V njem so navedeni izdelki in količine, ki jih je uporabnik izbral in če je, še znesek poštnine. Sprejeta naročila se obravnavajo kot nepreklicna in bodo izpeljana.
V primeru, da želi uporabnik odstopiti od naročila, nas lahko obvesti najkasneje v 6 urah na elektronski naslov prodaja@zlatopoposti.si

Spletna trgovina www.zlatopoposti.si si pridržuje pravico, da lahko zavrne naročilo, za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji in podatki, s katerimi razpolaga ne more izvesti. V kolikor bi uporabnik že plačal po predračunu, mu v tem primeru ponudnik nakaže vso kupnino vključno s stroški dostave v roku 8 dni.

Dostava naročenih proizvodov
Ponudnik izdelke dostavlja s podjetjem GLS d.o.o.
Ponudnik naročene pošiljke oddaja vsak dan, razen ob sobotah, nedeljah in praznikih. Običajno so tako izdelki, naročeni v spletni trgovini www.zlatopoposti.si na naslovu uporabnika v roku 1-3 delovnih dni. Navedena dostava velja za izdelke na zalogi.
Kadar izdelkov ni na zalogi, ponudnik obvesti naročnika o datumu dostave na elektronski naslov naveden v naročilu.

V primeru odsotnosti ponudnika, se le ta zavezuje, da bo naročene proizvode uporabniku dostavil najkasneje v 45 dneh od potrditve naročila po e-pošti. Ponudnik ne odgovarja za prekoračitev roka dostave, če je zamuda posledica drugih nepredvidenih dogodkov, ne glede na to, ali gre za zunanje dogodke ali za dogodke iz sfere ponudnika.

Odstop fizične osebe od pogodbe/nakupa

Fizične osebe, ki sklenejo pogodbo/nakup na daljavo skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov, imajo pravico, da najkasneje v petnajstih dneh od prevzema blaga na elektronski naslov prodaja@zlatopoposti.si sporočijo, da odstopajo od pogodbe/nakupa, ne da bi jim bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Vrnitev prejetega naročila na naš naslov v roku za odstop (15 dni), se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe/nakupa. V primeru, ko kupec odstopi od pogodbe/nakupa s sporočilom na elektronski naslov prodaja@zlatopoposti.si, mora prejeto blago na naš naslov vrniti v 30 dneh po sporočilu. Ponudnik bo znesek prejetega plačila za vrnjeno blago nakazal kupcu na njegov bančni račun v treh dneh po prejemu vrnjenega blaga. V kolikor kupec izdelek začne uporabljati, pa si premisli, izgubi pravico do odstopa od pogodbe/nakupa. Tudi sicer mora prejeto blago vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini.

Stroške vračila blaga plača kupec.

Če naročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost ter v primerih, ko nakup ni izveden na osnovi pogodbe, sklenjene na daljavo, določila prejšnjega odstavka ne veljajo. Morebitne zahtevke za vračilo blaga bomo v teh in podobnih primerih obravnavali individualno in pri tem v največji možni meri upoštevali vse razloge in okoliščine.

Reklamacije
Ob prejemu poškodovanega, izdelka z napako ali napačnega izdelka ga mora kupec takoj oz. v najkrajšem možnem času reklamirati tako, da pisno obvesti ponudnika izdelka na naslov podjetja EKO ZLATO d.o.o., Tehnološki park 20, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov prodaja@zlatopoposti.si. Ponudnik je tak izdelek dolžan zamenjati ali vrniti denar kupcu v najkrajšem možnem času. Stroške reklamacije in dostave plača ponudnik.

Izključitev odgovornosti
Ponudnik ne prevzema nobenega jamstva, da so vsebine, objavljene na spletnem mestu, točne, popolne in pravilne in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker se je zanesel na objavljene vsebine. V nobenem primeru vsebin, objavljenih na spletnem mestu, ni mogoče šteti za ponudbo v smislu Obligacijskega zakonika.

Ponudnik ne prevzema nobenega jamstva glede delovanja ali dostopnosti spletnega mesta in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker spletno mesto ni bilo dostopno ali ni delovalo ali ni delovalo pravilno.

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi zaradi uporabe spletnega mesta utegnila nastati na uporabnikovi strojni, programski ali drugi opremi. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za primerno zaščito (protivirusno ipd.) opreme, s pomočjo katere dostopa do spletnega mesta.

Slike izdelkov so simbolične in informativne ter so lahko drugačne od dejansko dobavljive robe.

Varstvo pravic intelektualne lastnine
Celotna vsebina spletnega mesta, ne glede na obliko, v kateri je izražena, je avtorsko pravno zaščitena. Nosilec avtorskih pravic na objavljenih vsebinah je ponudnik oziroma oseba, za katero je to pri posamezni vsebini to izrecno navedeno.

Vse avtorske pravice so pridržane njihovim nosilcem. Objave vsebin na spletnem mestu v nobenem primeru ni mogoče razlagati kot odpoved katerikoli avtorski pravici na vsebinah spletnega mesta.

Brez izrecnega vnaprejšnjega pisnega dovoljenja ponudnika oziroma nosilca avtorskih pravic je prepovedana kakršnakoli uporaba katerekoli vsebine, objavljene na spletnem mestu, za kakršenkoli namen, razen za oseben ogled uporabnika. Prav tako je prepovedana uporaba vsebine na način, da se celotno spletno mesto vključi v drugo spletno mesto. Kršitev ima lahko za posledico kazensko in odškodninsko odgovornost.

Končne določbe
Ti splošni pogoji so sestavni del pogodbe med ponudnikom in uporabnikom. Pogodba se sklepa v slovenskem jeziku. Ponudnik pogodbe ne shranjuje pri sebi.

Neveljavnost katerekoli določbe teh splošnih pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti teh splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ti splošni pogoji pa veljajo naprej brez te določbe.

Za pravna razmerja med uporabniki in ponudnikom se uporablja pravo Republike Slovenije. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
Ti splošni pogoji veljajo od 1.3.2023. Ponudnik si pridržuje pravico spremeniti splošne pogoje.